Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Olecki oraz ustalenia maksymalnej wysokości dofinansowania

2018-02-08 1447
Art. czytany: 363 razy

Projekt uchwały planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Olecki oraz ustalenia maksymalnej wysokości dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2018 roku.