Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku

2015-08-26 1455
Art. czytany: 3910 razy

Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Olecku w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Olecku
Na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku na kadencję w latach 2018-2020 zostało wyznaczonych dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Olecku, tj. Marek Dobrzyń i Tomasz Dziokan (uchwała nr 10/2019 Zarządu Powiatu w Olecku z 16.01.2019 r., zmieniająca uchwałę nr 234/2017 Zarządu Powiatu w Olecku z 07.11.2017 r.).
- - -
Na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku na kadencję w latach 2018-2020 zostało wyznaczonych dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Olecku, tj. Kazimierz Iwanowski i Karol Czerwiński (uchwała nr 234/2017 Zarządu Powiatu w Olecku z 07.11.2017 r.).


Przedstawiciele Rady Powiatu w Olecku w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Olecku
Na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku na kadencję w latach 2018-2020 zostało wyznaczonych dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Olecku, tj. Danuta Maciejewska i Izabela Sertel (uchwała nr IV/24/2019 Rady Powiatu w Olecku z 31.01.2019 r., zmieniająca uchwałę nr XXXIV/207/2017 Rady Powiatu w Olecku z 23.11.2017 r.).
- - -
Na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku na kadencję w latach 2018-2020 zostało wyznaczonych dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Olecku, tj. Danuta Maciejewska i Tomasz Dziokan (uchwała nr XXXIV/207/2017 Rady Powiatu w Olecku z 23.11.2017 r.).


Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu oleckiego w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Olecku
W wyniku przeprowadzonego naboru kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe (zgodnie z uchwałą nr 233/2017 Zarządu Powiatu w Olecku z 07.11.2017 r.), a także tajnego głosowania z 27.11.2017 r. członkami Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie powiatu oleckiego na kadencję w latach 2018-2020 zostały: Małgorzata Bartoszewicz, Celina Górska, Teresa Jaślan, Edyta Karniej, Bożena Świderska (uchwała nr 242/2017 Zarządu Powiatu w Olecku z 30.11.2017 r.


Zarząd Powiatu w Olecku, uchwałą nr 18/2019 z 12 lutego 2019 r., zmienił skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku na kadencję w latach 2018-2020 w składzie:
1) Danuta Maciejewska – przedstawiciel Rady Powiatu w Olecku,
2) Izabela Sertel – przedstawiciel Rady Powiatu w Olecku,
3) Marek Dobrzyń – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Olecku,
4) Tomasz Dziokan – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Olecku,
5) Małgorzata Bartoszewicz – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
6) Celina Górska – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
7) Teresa Jaślan – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
8) Edyta Karniej – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
9) Bożena Świderska – przedstawiciel organizacji pozarządowych.
- - -
Zarząd Powiatu w Olecku, uchwałą nr 243/2017 z 30 listopada 2017 r., powołał Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Olecku na kadencję w latach 2018-2020 w składzie:
1) Danuta Maciejewska – przedstawiciel Rady Powiatu w Olecku,
2) Tomasz Dziokan – przedstawiciel Rady Powiatu w Olecku,
3) Kazimierz Iwanowski – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Olecku,
4) Karol Czerwiński – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Olecku,
5) Małgorzata Bartoszewicz – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
6) Celina Górska – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
7) Teresa Jaślan – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
8) Edyta Karniej – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
9) Bożena Świderska – przedstawiciel organizacji pozarządowych.