Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku

2015-08-26 1455
Art. czytany: 3499 razy

Zarząd Powiatu w Olecku, uchwałą nr 49/2015 z 25 sierpnia 2015 r., powołał Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Olecku na kadencję w latach 2015-2017 w składzie:
1) Danuta Maciejewska – przedstawiciel Rady Powiatu w Olecku,
2) Tomasz Dziokan – przedstawiciel Rady Powiatu w Olecku,
3) Kazimierz Iwanowski – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Olecku,
4) Karol Czerwiński – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Olecku,
5) Małgorzata Bartoszewicz – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
6) Celina Górska – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
7) Teresa Jaślan – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
8) Edyta Karniej – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
9) Bożena Świderska – przedstawiciel organizacji pozarządowych.