A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Organy Powiatu » Starosta Olecki » Obwieszczenia - 2004r.
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozeznanie cenowe prowadzone w celu starannego ustalenia wartości szacunkowej przyszłego zamowienia publicznego dotyczące pełnienia funkcji inżyniera kontraktu -nadzór nad pracami geodezyjnymi
» Utworzenie Bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500)
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa warmińsko-mazurskiego - marznące opady
» Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleckiego.
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie audytu wewnętrznego.
Ilość wiadomości z działu 'Obwieszczenia - 2004r.': 1
Obwieszczenia Starosty Oleckiego w roku 2004

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Oleckiego
z dnia 10 marca 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej funkcjonującego na terenie powiatu oleckiego w 2004 roku.Na podstawie art. 35 ust. 13 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej funkcjonującego na terenie powiatu oleckiego w roku 2004:

1) Dom Pomocy Społecznej, 19-420 Kowale Oleckie, ul. W. Witosa 8

1.470,00zł (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych).

Starosta
Stanisław Ramotowski


Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 35, pod poz. 474 z dnia 19.03.2004

----------------------------------------------------------------
Obwieszczenie
Starosty Oleckiego
z dnia 14 września 2004r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonującej na terenie Powiatu Oleckiego na 2004 rok.


Na podstawie art.86 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593) podaje się do publicznej wiadomości, iż średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka, 19-400 Olecko ul. Gołdapska 18A w Olecku w roku 2004 wynosi 1.531 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści jeden złotych).

Starosta Olecki
Stanisław Ramotowski


Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 131, pod poz. 1667 z dnia 22.09.2004Data wprowadzenia: 2004-09-16 1119
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4420 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Edyta Bartnik
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Obwieszczenia - 2004r.
Obwieszczenia - 2005r.
Obwieszczenia - 2006r.
Obwieszczenia - 2007r.
Obwieszczenia - 2008r.
Obwieszczenia - 2009r.
Obwieszczenia - 2010r.
Obwieszczenia - 2011r.
Obwieszczenia - 2012r.
Obwieszczenia - 2013r.
Zarządzenia 2013r.
Obwieszczenia 2014r.
Zarządzenia 2015r.
Obwieszczenia 2015r.
Zarządzenia 2016r.
Obwieszczenia 2016r.
Obwieszczenia - 2017
Obwieszczenia 2018
Ostat. 10 wiadomości:

» Obwieszczenia Starosty Oleckiego w roku 2004
System BIP Inet