A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Organy Powiatu » Starosta Olecki » Obwieszczenia - 2004r.
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» ANALIZA STATYSTYCZNA ŚREDNIEJ ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH W OŚRODKACH SZKOLENIA KIEROWCÓW POWIATU OLECKIEGO ZA 2018
» Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
» Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia Powiatu Oleckiego z Gminą Olecko w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego
» Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/207/2017 RP w Olecku z 23.11.2017r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Radyna członków PRDPP
» Uchwała Nr 18/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 243/2017 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie powołania PRDPP w Olecku na kadencję w latach 2018-2020.
Ilość wiadomości z działu 'Obwieszczenia - 2004r.': 1
Obwieszczenia Starosty Oleckiego w roku 2004

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Oleckiego
z dnia 10 marca 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej funkcjonującego na terenie powiatu oleckiego w 2004 roku.Na podstawie art. 35 ust. 13 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej funkcjonującego na terenie powiatu oleckiego w roku 2004:

1) Dom Pomocy Społecznej, 19-420 Kowale Oleckie, ul. W. Witosa 8

1.470,00zł (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych).

Starosta
Stanisław Ramotowski


Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 35, pod poz. 474 z dnia 19.03.2004

----------------------------------------------------------------
Obwieszczenie
Starosty Oleckiego
z dnia 14 września 2004r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonującej na terenie Powiatu Oleckiego na 2004 rok.


Na podstawie art.86 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593) podaje się do publicznej wiadomości, iż średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka, 19-400 Olecko ul. Gołdapska 18A w Olecku w roku 2004 wynosi 1.531 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści jeden złotych).

Starosta Olecki
Stanisław Ramotowski


Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 131, pod poz. 1667 z dnia 22.09.2004Data wprowadzenia: 2004-09-16 1119
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4825 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Edyta Bartnik
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Obwieszczenia - 2004r.
Obwieszczenia - 2005r.
Obwieszczenia - 2006r.
Obwieszczenia - 2007r.
Obwieszczenia - 2008r.
Obwieszczenia - 2009r.
Obwieszczenia - 2010r.
Obwieszczenia - 2011r.
Obwieszczenia - 2012r.
Obwieszczenia - 2013r.
Zarządzenia 2013r.
Obwieszczenia 2014r.
Zarządzenia 2015r.
Obwieszczenia 2015r.
Zarządzenia 2016r.
Obwieszczenia 2016r.
Obwieszczenia - 2017
Obwieszczenia 2018
Ostat. 10 wiadomości:

» Obwieszczenia Starosty Oleckiego w roku 2004
System BIP Inet