A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo Powiatowe » Wydział Środowiska i Rolnictwa » Ogłoszenia
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Transmisja z obrad sesji Rady Powiatu
» Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
» Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
» Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018
» Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2018– 2032
Ilość wiadomości z działu 'Ogłoszenia': 46
1  UWAGA – WAŻNE ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH !!!.
Ważne zmiany w ustawie o odpadach

Nowelizacja ustawy o odpadach.

20 lipca 2018 r. została uc...
2018-10-08 1509 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
2  Termin złożenia wniosku o wpis do BDO.
24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produ...
2018-07-24 0856 Czytano:148 razy » Przeczytaj artykuł
3  ,,Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami'
Od 24 stycznia 2018 r. uruchomiono Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpada...
2018-01-29 1002 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
4  Nowe zasady w transporcie odpadów
Od 24 stycznia 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października ...
2018-01-24 1107 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
5  Raport z badania pt. „SMOG! I co dalej ?”
Zamieszczamy raport z badań społecznych dotyczących problemu smogu i zanieczyszczenia powietrza w...
2017-03-23 0838 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
6  ,,Program priorytetowy EWA – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne'.
Dwadzieścia milionów złotych – tyle wynosi alokacja środków w programie pożyczkowym „EWA p...
2017-02-03 0820 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
7  Regulaminy programów dotacyjnych WFOŚiGW w Olsztynie na 2017 rok
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie rozpoczął nabór wniosków...
2017-01-11 1048 Czytano:516 razy » Przeczytaj artykuł
8  Harmonogram naboru wniosków dla RPO WiM na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-20...
2017-01-02 1120 Czytano:579 razy » Przeczytaj artykuł
9  W 2016 zmieniły się przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
1 stycznia 2016 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i el...
2016-01-05 1101 Czytano:1125 razy » Przeczytaj artykuł
10  Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Olsztynie przyjęła regulamin programu PROSUMENT
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że Rada Nadzorcz...
2015-02-16 1316 Czytano:1092 razy » Przeczytaj artykuł
11   Informacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
Wydział Środowiska i Rolnictwa uprzejmie przypomina, że 23 stycznia 2015 r. utracą ważność na...
2015-01-12 1026 Czytano:954 razy » Przeczytaj artykuł
12  NOWE WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH NA POTRZEBY EWIDENCJI
Z dniem 31 grudnia 2014 r. ważność straci obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Środow...
2015-01-09 1347 Czytano:6489 razy » Przeczytaj artykuł
13   Z ekologia na codzień - konkursy ekologiczne
Drugiego stycznia 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie działań związanych ...
2015-01-09 1320 Czytano:1053 razy » Przeczytaj artykuł
14  Opinia Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Opinia Warmińsko - Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w spr...
2014-10-24 1122 Czytano:984 razy » Przeczytaj artykuł
15  Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie odstąpienia od obowiązków sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie odstąpienia od obowiązków s...
2014-10-23 1028 Czytano:799 razy » Przeczytaj artykuł
16  Smog i niska emisja.
STOP NISKIEJ EMISJI - czyli jak skutecznie dbać o czyste powietrze
Jest to projekt edukacyjny real...
2014-06-25 1047 Czytano:817 razy » Przeczytaj artykuł
17  WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH KONCESJĘ STAROSTY OLECKIEGO NA WYDOBYWANIE KOPALINY POSPOLITEJ
Wykaz w załączniku:...
2014-04-16 1524 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
18  Informacja o występowaniu, rozpoznawaniu i zwalczaniu Afrykańskiego Pomoru Świń
Informacja w załączniku poniżej:...
2014-02-20 1107 Czytano:916 razy » Przeczytaj artykuł
19  Raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
Wielkimi krokami zbliża się termin złożenia raportu o wielkościach emisji gazów cieplarnianych...
2014-02-17 1346 Czytano:22988 razy » Przeczytaj artykuł
20  Informacja dotycząca odszkodowanń, zapobiegania i zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń
Informacja w załączniku poniżej...
2013-09-05 1333 Czytano:717 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zaproszenie do składania wniosków na projekty ekoinnowacyjne
Informuję, iż Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na łączną kw...
2013-06-03 1306 Czytano:874 razy » Przeczytaj artykuł
22  INFORMACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA ANKIET NA TEMAT WYDOBYCIA GAZU ŁUPKOWEGO
INFORMACJA W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ...
2013-02-22 1144 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
23  KARY ZA ODPADY
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)

Administracyjne kary pieni...
2013-02-08 1138 Czytano:854 razy » Przeczytaj artykuł
24  Nowa ustawa o odpadach – WAŻNA INFORMACJA
W dniu 8 stycznia 2013 r. opublikowano ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r...
2013-02-08 1133 Czytano:1535 razy » Przeczytaj artykuł
25  OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE O SPORZĄDZANIU PROJEKTU W WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU WODNEGO ŚRODKOWEJ WISŁY
Do pobrania w załączniku poniżej...
2013-01-02 1352 Czytano:732 razy » Przeczytaj artykuł
26  Wniosek na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Wniosek na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ...
2012-05-24 0952 Czytano:940 razy » Przeczytaj artykuł
27  Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
Drugi program Funduszu adresowany do polskich rodzin.

26 lipca 2011 roku na konferencji samorząd...
2011-08-30 0907 Czytano:1847 razy » Przeczytaj artykuł
28  WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH KONCESJĘ STAROSTY OLECKIEGO NA WYDOBYWANIE KOPALINY POSPOLITEJ
Wykaz do pobrania w załączniku poniżej:...
2011-05-13 1330 Czytano:1146 razy » Przeczytaj artykuł
29  Do posiadaczy pasiek pszczelich za pośrednictwem właściwych związków i stowarzyszeń.
Olecko, kwiecień 2011 r.

W związku ze stwierdzeniem w ramach programu badawczego prowadzonego w...
2011-04-15 0814 Czytano:2205 razy » Przeczytaj artykuł
30  UWAGA KLESZCZE
Przełom marca i kwietnia to początek wzmożonej aktywności kleszczy, która trwa do późnej jesi...
2011-04-14 1426 Czytano:1148 razy » Przeczytaj artykuł
31  Informacja o dodatkowej sprawozdawczości
UWAGA PODMIOTY KORZYSTAJĄCE ZE ŚRODOWISKA W ZAKRESIE WPROWADZANIA GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA
...
2011-02-15 1233 Czytano:1254 razy » Przeczytaj artykuł
32  Rodzaje składowisk azbestowych wg dostępności
Wykaz składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest : System BIP Inet...
2010-01-18 1230 Czytano:1626 razy » Przeczytaj artykuł
33  Wykaz firm, które mają wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarowania odpadami.
...
2009-08-06 0848 Czytano:1429 razy » Przeczytaj artykuł
34  PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Ścieki są to wody zużyte, powstające w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka...
2009-05-08 1019 Czytano:2812 razy » Przeczytaj artykuł
35  ZGŁOSZENIE DO REJESTRU POSIADACZY ODPADÓW ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIERANIA LUB TRANSPORTU ODPADÓW
...
2009-03-12 1435 Czytano:1995 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uregulowania prawne w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska
Wszelkie informacje znajdują się w plikach poniżej.

...
2005-11-17 0814 Czytano:2708 razy » Przeczytaj artykuł
37  Nowe regulacje prawne !!!
Informujemy, że dnia z dniem 12 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o ...
2010-04-07 1249 Czytano:1355 razy » Przeczytaj artykuł
38  Wykaz jezior na których wprowadzono zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi
Zakaz wprowadza w drodze Uchwały Rada Powiatu na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...
2008-05-08 1245 Czytano:1768 razy » Przeczytaj artykuł
39  Psia kupa to nie wstyd i nie wina psa.
My ludzie, nie tylko z racji przepisów prawa, ale przede wszystkim z racji przestrzegania uniwersal...
2010-03-31 1045 Czytano:1463 razy » Przeczytaj artykuł
40  Informacja dotycząca zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie oraz konie.
W związku z podpisaniem umów przez podmioty utylizacyjne, które będą w 2008 r. świadczyły pro...
2008-03-04 1248 Czytano:1971 razy » Przeczytaj artykuł
41  Nowe przepisy obowiązujące producentów trzody chlewnej.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku informuje, że od 01 stycznia 2008r. obowiązuje przepis z tz...
2008-02-14 1302 Czytano:1836 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zasady postępowania przy pielęgnacji drzew.
Zasady postępowania przy pielęgnacji drzew.
Na wykonanie cięć w koronach drzew nie jest wymagan...
2008-01-25 1226 Czytano:3012 razy » Przeczytaj artykuł
43  Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia.
Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalno...
2008-01-21 1021 Czytano:1602 razy » Przeczytaj artykuł
44  Jak postępować z odpadami medycznymi?
Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że w dniu 23 września 2007r. weszło w życie rozporz...
2007-10-17 1422 Czytano:1926 razy » Przeczytaj artykuł
45  Wykaz firm zbierających metale i opakowania
Wszelkie informacje znajdują się w plikach poniżej....
2006-02-08 1405 Czytano:2354 razy » Przeczytaj artykuł
46  „Zanim kupisz egzotyczne zwierzę”
Akcja „Zanim kupisz egzotyczne zwierzę” była częścią kampanii WWF Światowy Fund...
2004-08-02 1351 Czytano:3079 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Naczelnik wydziału
Pracownicy wydziału
Zadania
Ogłoszenia
,,Program ochrony środowiska dla powiatu oleckiego na lata 2018-2022 ..."
DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW
Formularze
Jak załatwić sprawę
Ostat. 10 wiadomości:

» UWAGA – WAŻNE ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH !!!.
» Termin złożenia wniosku o wpis do BDO.
» ,,Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami'
» Nowe zasady w transporcie odpadów
» Raport z badania pt. „SMOG! I co dalej ?”
» ,,Program priorytetowy EWA – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne'.
» Regulaminy programów dotacyjnych WFOŚiGW w Olsztynie na 2017 rok
» Harmonogram naboru wniosków dla RPO WiM na lata 2014-2020
» W 2016 zmieniły się przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
» Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Olsztynie przyjęła regulamin programu PROSUMENT
System BIP Inet