A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Organy Powiatu » Rada Powiatu » Porządek obrad
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozeznanie cenowe prowadzone w celu starannego ustalenia wartości szacunkowej przyszłego zamowienia publicznego dotyczące pełnienia funkcji inżyniera kontraktu -nadzór nad pracami geodezyjnymi
» Utworzenie Bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500)
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa warmińsko-mazurskiego - marznące opady
» Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleckiego.
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie audytu wewnętrznego.
Ilość wiadomości z działu 'Porządek obrad': 1
XXXVII Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 22 lutego 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00

OR. 0002.2.2018 Olecko, 13.02.2018r.

Zapraszam na posiedzenie XXXVII Sesji Rady Powiatu w Olecku w dniu 22 lutego 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.


Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Wnioski i oświadczenia radnych.

6. Wnioski Komisji Stałych Rady.

7. Informacja za 2017r. z realizacji „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016 – 2025”.

8. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017 – 2021”.

9. Sprawozdanie za 2017r. z realizacji powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009 – 2020”.

10. Sprawozdanie za lata 2011-2017r. z realizacji powiatowego programu zdrowotnego „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym na lata 2011 – 2017” .

11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku za rok 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2018r., w tym w zakresie systemu pieczy zastępczej (w tym zawarta jest ocena Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017).

12. Informacja dotycząca działalności z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Olecku oraz Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” za 2017r.

13. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej;

b) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wieliczki;

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

14. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje, wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.

15. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.

16. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha


Data wprowadzenia: 2018-02-14 0757
Data upublicznienia:
Art. czytany: 33 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wykaz radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady Powiatu
Protokoły z Sesji
Porządek obrad
Stanowiska i Rezolucje
Strategie i programy
Przynależność do związków, stowarzyszeń, fundacji
Komisje Rady Powiatu
Statut Powiatu
Plan pracy rady
Informacje przyjęte na Sesji
Wnioski, oświadczenia, zapytania i interpelacje radnych
Podkat. Archiwalne:
Interpelacje radnych
Ostat. 10 wiadomości:

» XXXVII Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 22 lutego 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00
System BIP Inet