A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Organy Powiatu » Rada Powiatu » Porządek obrad
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na cyfryzację dokumentów części powiatowej Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu
» Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny wywoławczej przy ogłoszeniu drugiego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleckiego.
» Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny wywoławczej przy ogłoszeniu drugiego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oleckiego.
» DPS Zacisze w Kowalach Oleckich - budowa szybu windowego w budynku DPS.
» DPS Zacisze w Kowalach Oleckich - zakup, dostawa i montaż windy o napędzie elektrycznym.
Ilość wiadomości z działu 'Porządek obrad': 1
XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 22 marca 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00

OR. 0002.3.2018 Olecko, 12.03.2018r.

Zapraszam na posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Olecku w dniu 22 marca 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego
w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.


Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Wnioski i oświadczenia radnych.

6. Wnioski Komisji Stałych Rady.

7. Stan bezpieczeństwa powiatu – informacja o działalności Komendy Powiatowej Policji w Olecku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, WOPR, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olecku.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub obiektu pływającego;

b) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Oleckiego instrumentem płatniczym;

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2018– 2032;

d) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018.

9. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje, wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.

10. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha


Data wprowadzenia: 2018-03-13 1019
Data upublicznienia:
Art. czytany: 129 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wykaz radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady Powiatu
Protokoły z Sesji
Porządek obrad
Stanowiska i Rezolucje
Strategie i programy
Przynależność do związków, stowarzyszeń, fundacji
Komisje Rady Powiatu
Statut Powiatu
Plan pracy rady
Informacje przyjęte na Sesji
Wnioski, oświadczenia, zapytania i interpelacje radnych
Podkat. Archiwalne:
Interpelacje radnych
Ostat. 10 wiadomości:

» XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 22 marca 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00
System BIP Inet