A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Organy Powiatu » Zarząd Powiatu » Zarząd III kadencja 2006-2010 » Uchwały 2007
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» ANALIZA STATYSTYCZNA ŚREDNIEJ ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH W OŚRODKACH SZKOLENIA KIEROWCÓW POWIATU OLECKIEGO ZA 2018
» Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
» Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia Powiatu Oleckiego z Gminą Olecko w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego
» Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/207/2017 RP w Olecku z 23.11.2017r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Radyna członków PRDPP
» Uchwała Nr 18/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 243/2017 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie powołania PRDPP w Olecku na kadencję w latach 2018-2020.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2007': 1
Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku podjęte w 2007r.

Uchwała Nr 3/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie przyznania rekomendacji dla przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Olecku do działania w Lokalnej Grupie Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Subregionie EGO (powiat ełcki, olecki, gołdapski).

Uchwała Nr 4/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 16 stycznia 2007r.w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu w Olecku na rok 2007

Uchwała Nr 5/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 16 stycznia 2007r.w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2007.

Uchwała Nr 6/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 16 stycznia 2007r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w wyborach do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Uchwała Nr 7/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 16 stycznia 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowych do spraw wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 8/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Uchwała Nr 9/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Olecku za 2006 rok.

Uchwała Nr 10/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Technicznych w Olecku, Pl. Zamkowy Nr 2 nowych kierunków kształcenia:
- w ramach Technikum Nr 2 -technik handlowiec,
- w ramach Szkoły Policealnej Nr 2 - technik organizacji reklamy

Uchwała Nr 11/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych
w Olecku, ul. Gołdapska 29 nowych kierunków kształcenia zawodowego:
- w ramach Technikum Nr 1 - technik ochrony środowiska,
- w ramach Szkoły Policealnej Nr 1 - technik bezpieczeństwa
i higieny pracy

Uchwała Nr 12/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 26 lutego 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany powołania komisji konkursowych do spraw wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 13/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 13 marca 2007r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku w likwidacji za 2006 rok.

Uchwała Nr 14/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 13 marca 2007r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach za 2006 rok.

Uchwała Nr 15/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 13 marca 2007r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach za 2006 rok

Uchwała Nr 16/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 13 marca 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku

Uchwała Nr 17/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 13 marca 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Olecko.

Uchwała Nr 18/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 28 marca 2007r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku w likwidacji za 2006 roku.

Uchwała Nr 19/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu w Olecku za I kwartał 2007 roku.

Uchwała Nr 20/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 16 maja 2007r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2007.

Uchwała Nr 21/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 16 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku

Uchwała Nr 22/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie przekazania w formie darowizny z mienia Powiatu Oleckiego na mienie Gminy Olecko nieruchomości położonych w obrębie Olecko 2 miasta Olecko.

Uchwała Nr 23/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wieliczki.

Uchwała Nr 24/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 roku

Uchwała Nr 25/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku w likwidacji za I półrocze 2007r.

Uchwała Nr 26/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach za I półrocze 2007r

Uchwała Nr 27/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ulic w m. Giżycko dotychczasowej kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr 28/07 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Olecku, regulaminu komisji konkursowej i powołania jej składu

Uchwała Nr 29/07 Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości, stanowiących własność powiatu

Uchwała Nr 30/07 Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wybór banku udzielającego powiatowi kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2007 rok

Uchwała Nr 31/07 Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych gminy Prostki

Uchwała Nr 32/07 Zarządu Powiatu z dnia 27 sierpnia 2007r. w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Domu Dziecka w Olecku

Uchwała Nr 33/07 Zarządu Powiatu z dnia 12 wrzesnia 2007r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2008.

Uchwała Nr 34/07 Zarządu Powiatu z dnia 30 października 2007r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu w Olecku za III kwartały 2007 roku.

Uchwała Nr 35/07 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie projektu budżetu powiatu na 2008r.

Uchwała Nr 36/07 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku.

Uchwała Nr 37/07 Zarządu Powiatu z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie nieodpłatnego przekazania z mienia Powiatu Oleckiego na mienie Gminy Olecko nieruchomości położonych w obrębie Olecko 2 miasta Olecko.

Uchwała Nr 38/07 Zarządu Powiatu z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej z powodu wyłączenia drogi z użytkowania.

Uchwała Nr 39/07 Zarządu Powiatu z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodpstępnych na terenie Powiatu Oleckiego na I kwartał 2008 roku.


Data wprowadzenia: 2007-01-24 1339
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4517 razy

» objaśnienia - uchwała nr 20/07 - rozmiar: 41472 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr 10/07 - rozmiar: 26624 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr 11/07 - rozmiar: 25088 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
» Uchwała Nr 12/07 - rozmiar: 24064 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
» uchwała Nr 13/07 - rozmiar: 26112 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
» Uchwała Nr 14/07 - rozmiar: 26624 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
» Uchwała Nr 15/07 - rozmiar: 25088 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
» uchwała Nr 16/07 - rozmiar: 22016 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
» uchwała Nr 16/07 - załączniknr 1 - rozmiar: 127488 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr 16/07 - załącznik nr 2 - rozmiar: 58368 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-publisher
» Uchwała Nr 17/07 - rozmiar: 23552 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
» Uchwała Nr 19/07 - rozmiar: 25600 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr 20/07 - rozmiar: 46592 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr 21/07 - rozmiar: 880640 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
» Uchwała Nr 22/07 - rozmiar: 41472 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr 23/07 - rozmiar: 29158 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 24/07 - rozmiar: 83295 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 25/07 - rozmiar: 339580 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 26/07 - rozmiar: 492842 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 27/07 - rozmiar: 32363 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 28/07 - rozmiar: 284807 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 29/07 - rozmiar: 130423 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 30/07 - rozmiar: 156731 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 3/07 - rozmiar: 24064 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr 31/07 - rozmiar: 35322 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 31/07 - rozmiar: 111592 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 32/07 - rozmiar: 151675 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 33/07 - rozmiar: 226460 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 34/07 - rozmiar: 31967 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 34/07 - część opisowa - rozmiar: 195505 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 34/07 - załącznik - 1 - rozmiar: 23324 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 34/07 - załącznik - 1.1a - rozmiar: 172481 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 34/07 - załącznik - 1.1b - rozmiar: 87399 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 34/07 - załącznik - 1.2a - rozmiar: 525522 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 34/07 - załącznik - 1.2b - rozmiar: 163425 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 34/07 - załącznik - 1.2c - rozmiar: 281155 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 34/07 - załącznik - 1.2d - rozmiar: 276517 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 35/07 - rozmiar: 24064 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr 35/07 - część opisowa - rozmiar: 164864 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr 35/07 - załączniki 1-14a - rozmiar: 532992 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-excel
» Uchwała Nr 35/07 - załącznik Nr 1 - rozmiar: 60928 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr 35/07 - załącznik Nr 2 - rozmiar: 56320 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr 36/07 - rozmiar: 55737 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 37/07 - rozmiar: 76852 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 38/07 - rozmiar: 49896 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 39/07 - rozmiar: 71272 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 39/07 - załącznik 1 - rozmiar: 47836 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 39/07 - załącznik 2 - rozmiar: 66481 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» UCHWAŁA Nr 4/07 - rozmiar: 22528 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
» UCHWAŁA Nr 4/07 - załącznik nr 1 - rozmiar: 90199 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» UCHWAŁA Nr 4/07 - załącznik nr 2 - rozmiar: 158619 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Uchwała Nr 5/07 - rozmiar: 24576 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
» Uchwała Nr 5/07 - rozmiar: 22016 bajtów
Typ pliku: application/msword
» uchwała Nr 5/07 - zał. nr 1 - rozmiar: 59936 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» uchwała Nr 5/07 - zał. nr 2 - rozmiar: 61954 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» uchwała Nr 5/07 - zał. nr 3 - rozmiar: 54994 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» uchwała nr 5/07 - zał. nr 4 - rozmiar: 53019 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» uchwała Nr 5/07 - zał. nr 5 - rozmiar: 53888 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» uchwała nr 5/07 - zał. nr 6 - rozmiar: 64400 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» uchwała Nr 6/07 - rozmiar: 22016 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr 7/07 - rozmiar: 30208 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
» uchwała Nr 8/07 - rozmiar: 24576 bajtów
Typ pliku: application/msword
» uchwała nr 8/07 - zał. nr 1 - rozmiar: 132608 bajtów
Typ pliku: application/msword
» uchwała Nr 8/07 - zał. nr 2 - rozmiar: 39936 bajtów
Typ pliku: application/msword
» uchwała nr 8/07 - zał. Nr 3 - rozmiar: 39936 bajtów
Typ pliku: application/msword
» uchwała Nr 8/07 - zał. Nr 4 - rozmiar: 33280 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr 9/07 - rozmiar: 26624 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr 9/07 - część opisowa - rozmiar: 108544 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Uchwała Nr 9/07 - załączniki - rozmiar: 367104 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-excel
» Uchwała Nr 9/07 - załącznik nr 1 - rozmiar: 19456 bajtów
Typ pliku: application/msword
» załączniki - uchwała nr 20/07 - rozmiar: 346624 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-excel
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarząd 2007
Protokoły 2007
Uchwały 2006
Uchwały 2007
Zarząd 2008
Protokoły 2008
Plan pracy Zarządu 2007
Uchwały 2008
Plan pracy zarządu na rok 2008
Zarząd 2009
Plan pracy zarządu na rok 2009
Uchwały 2009
Plan pracy zarządu na rok 2010
Protokoły 2009
Zarząd 2010
Uchwały 2010
Protokoły 2010
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku podjęte w 2007r.
System BIP Inet