A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» ANALIZA STATYSTYCZNA ŚREDNIEJ ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH W OŚRODKACH SZKOLENIA KIEROWCÓW POWIATU OLECKIEGO ZA 2018
» Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
» Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia Powiatu Oleckiego z Gminą Olecko w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego
» Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/207/2017 RP w Olecku z 23.11.2017r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Radyna członków PRDPP
» Uchwała Nr 18/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 243/2017 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie powołania PRDPP w Olecku na kadencję w latach 2018-2020.
 • Przetargi
 • Sprzedaż nieruchomości
 • ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU

  ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU
  OPIS NIERUCHOMOŚCI:
  Nieruchomość zabudowana (Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Dworek Mazurski”), oznaczona nr geod. 1314/1 o powierzchni 4,3273 ha, wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi środki trwałe znajdującymi się na działkach oznaczonych nr geod. 1314/2; 1314/3; 1313. W budynku ośrodka znajduje się wyposażenie ruchome i przedmioty nietrwałe. Nieruchomość położona jest w obrębie Olecko 2 miasta Olecko. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych w Olecku prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1C/00023434/9.
  1) Nieruchomość oznaczona nr geod. 1314/1 zabudowana jest budynkiem administracyjno – gastronomicznym o pow. użytkowej 866,90 m2, sześcioma domkami campingowymi o pow. użytkowej 25,80 m2 każdy, siedmioma domkami campingowymi o pow. użytkowej 44,86 m2 każdy, budynkiem wczasowo – administracyjnym o pow. użytkowej 766,90 m2, budynkiem portierni o pow. użytkowej 16,60 m2, budynkiem hotelowym „Leśniczówka” o pow. użytkowej 102,00 m2, budynkiem kawiarni o pow. użytkowej 324,00 m2, budynkiem przepompowni ścieków o pow. użytkowej 51,83 m2, budynkiem oczyszczalni ścieków o pow. użytkowej 122,30 m2, budynkiem hydroforni o pow. użytkowej 27,31 m2, budynkiem stacji transformatorowej o pow. użytkowej 53,20 m2, budynkiem zaplecza socjalnego w budowie (brak aktualnego pozwolenia na budowę) o pow. użytkowej 153,60 m2, budynkiem hotelowo- gospodarczym w budowie (brak aktualnego pozwolenia na budowę) o pow. użytkowej 548,90 m2, budynkiem agregatorowni o pow. użytkowej 24,20 m2.
  2) Na działce oznaczonej nr geod. 1314/2 o pow. 0,8017 ha, znajduje się sześć domków campingowych o pow. użytkowej 26,00 m2 każdy oraz budynek sanitariatów o pow. użytkowej 102,00 m2, stanowiące środki trwałe ośrodka.
  3) Na działce oznaczonej nr geod. 1314/3 o pow. 3,8815 ha, znajduje się budynek hangaru o pow. użytkowej 139,80 m2, stanowiący środek trwały ośrodka.
  4) Na działce oznaczonej nr geod. 1313 (jezioro Olecko Wielkie) znajduje się pomost kąpielowy o powierzchni 150,00 m2, stanowiący środek trwały ośrodka.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy z właścicielem nieruchomości na których znajdują się w/w środki trwałe ośrodka.
  Przedmiotem licytacji jest łączna cena budynków i budowli, gruntu, środków trwałych znajdujących się na działkach 1314/2; 1314/3; 1313 i wyposażenia w kwocie:
  1) Cena gruntu: 653 855,00 zł.
  2) Cena budynków i budowli: 2 422 328,00 zł.
  3) Cena wyposażenia: 118 633,00 zł.
  4) Cena środków trwałych znajdujących się na działkach 1314/2; 1314/3; 1313: 183 955,00 zł.
  Cena wywoławcza: 3 378 771,00 zł
  Wadium: 350 000,00 zł
  Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Dodatkowo nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do opłacenia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 14 760,00,-zł.
  Nabywca nieruchomości będzie pokrywał koszty sporządzenia Aktu Notarialnego w tym opłat sądowych nabytej nieruchomości.
  Okazanie granic nabytej nieruchomości nabywca dokonywać będzie na własny koszt.
  Przyłączenie nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
  Wydanie nieruchomości nastąpi z dniem 03.10.2016 r.
  Przedmiotem licytacji jest wartość nieruchomości stanowiąca jej cenę wywoławczą.
  FORMA NABYCIA : nieruchomość zostanie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo w wyznaczonym terminie.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowej 32 nr: 33 2030 0045 1110 0000 0184 9010
  z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 15.04.2016 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.
  Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
  Osoba, która przetarg wygra, a następnie uchyli się od zawarcia umowy notarialnej – traci wadium.
  Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  1) Dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków.
  2) W przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości i upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu.
  3) W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.04.2016 r. o godz. 930 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32.
  Informacje można uzyskać pod numerami telefonu:
  Olecko (87) 520-24-75, 520-21-47, 520-22-94, (upoważniony do udzielenia informacji jest Pan Tomasz Ulikowski) lub www.spolecko.bip.doc.pl. http://powiat.olecko.pl/strona-165-osrodek_wypoczynkowy_dworek_mazurski_na.html

  Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.
  Olecko, dnia 09.02.2016 r.


  Data wprowadzenia: 2016-02-10 1254
  Data upublicznienia: 2016-02-10
  Art. czytany: 1804 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Ulikowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet