A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach zapytania ofertowego - Usługowe prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Powiatu Oleckiego
» Uchwała RIO.VIII-0120-710/18 w Olsztynie z 28.11.2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarzą Powiatu w Olecku projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.
» Uchwała RIO.VIII-0120-709/18 w Olsztynie z 28.11.2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Olecku projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033.
» ZSLiZ - zapytanie ofertowe na dostawę mięsa wieprzowego i wołowego do stosłówki internatu ZSLiZ
» ZSLiZ - zapytanie ofertowe na dostawę drobiu do stołówki internatu ZSLiZ
 • Aktualności
 • ,,Program ochrony środowiska dla powiatu oleckiego na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 r.'

  STAROSTA OLECKI

  działając na podstawie art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), a także art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej, podaje do publicznej wiadomości informację o opracowanym projekcie „Programu ochrony środowiska dla powiatu oleckiego na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych.
  Konsultacje będą trwały od dnia 4.10.2017 do dnia 25.10.2017 roku.

  Z treścią „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleckiego na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026” oraz Prognozą oddziaływania na środowisko, można zapoznać się :
  - w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19 – 400 Olecko, w pokoju nr 15 i 16 w godzinach pracy Urzędu,
  - na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku,
  http://www.spolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=114241

  Uwagi i wnioski można składać na formularzu konsultacyjnym, który należy przekazać:
  • drogą elektroniczną na adres :
  srodowisko@powiat.olecko.pl lub gospodarkawodna@powiat.olecko.pl;
  • w formie pisemnej na adres : Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19 – 400 Olecko;
  • bezpośrednio do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19 – 400 Olecko, pokój nr 22.

  Uwagi i wnioski można wnosić również ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19 – 400 Olecko, pokój nr 15 i 16 w godzinach pracy Urzędu.

  Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Starosta Olecki.

  Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


  Data wprowadzenia: 2017-10-03 1344
  Data upublicznienia: 2017-10-03
  Art. czytany: 926 razy

  » FORMULARZ KONSULTACYJNY - rozmiar: 36864 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet