A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr VIII/52/2019 w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S-16 łączącej Miasto Ełk z Olsztynem oraz innymi miejscowościami
» Uchwała Nr VIII/51/2019 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2019
» Uchwała Nr VIII/50/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2019-2033
» Uchwała Nr VIII/49/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/147/2012 z 14.08.2012r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu oleckiego ...
» Uchwała Nr VIII/48/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu pt. Kształcę się zawodowo - rynkowe kwalifikacje w ZSLiZ w Olecku realizowanego w ramach RPO Woj. W-M na lata 2014-2020
 • Przetargi
 • Zapytania ofertowe
 • Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego pn. Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Kształcę się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w ZSLiZ w Olecku

  Olecko, dnia 20 listopada 2018 r.

  http://www.spolecko.bip.doc.pl/
  http://zsliz.olecko.szkolnastrona.pl/bip
  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


  Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego nr SK.261.1.2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności


  I. Informacja o złożonych ofertach

  Informuję, że w zapytaniu ofertowym pn. Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Kształcę się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy” realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM. 02.00.00-Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.04.00-Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania RPWM.02.04.01-Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do dnia 16.11.2018 r. do godz. 15.00 wpłynęły następujące oferty:

  W części I – URZĄDZENIA KOMPUTEROWE

  Oferta Nr 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” Sp. J. Z. Kielecki, 82-500 Kwidzyn,
  ul. Staszica 22 za kwotę 40.874,75 brutto

  W części II – SPRZĘT - TECHNIK GEODETA (TG):

  Oferta Nr 1. Nawigate Sp. Z. o. o, ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków za kwotę 19.376,90 zł brutto

  Oferta Nr 2. GEOMATIX Sp. z o. o, ul Zimowa 39, 40-318 Katowice za kwotę 12.291,39 zł brutto

  Oferta Nr 3. TPI Sp. z o. o, ul. Bałtycka 22, 00-716 Warszawa, Biuro Gdańsk, ul. Na stoku 53/55,
  80-874 Gdańsk za kwotę 20.007,18 brutto

  Oferta Nr 4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” Sp. J. Z. Kielecki, 82-500 Kwidzyn,
  ul. Staszica 22 za kwotę 42.886,17 brutto

  W części III – SPRZĘT -TECHNIK HOTELARSTWA (TH):

  Oferta Nr 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” Sp. J. Z. Kielecki, 82-500 Kwidzyn,
  ul. Staszica 22 za kwotę 1.970,46 zł brutto
  W części IV – SPRZĘT -TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (TŻ):
  Oferta Nr 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GASTRONET Dariusz Wądołowski, ul. Gdańska 14 A, 12-120 Pisz za kwotę 8.735,71 zł brutto

  Oferta Nr 2. GASTRO BEST Monika Kurkowska, ul. Kujawska 4, 05-820 Piastów za kwotę 7678,82 zł brutto

  Oferta Nr 3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” Sp. J. Z. Kielecki, 82-500 Kwidzyn,
  ul. Staszica 22 za kwotę 9.390,69 zł brutto

  W części V - SPRZĘT - TECHNIK ROLNIK (TR)/TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (TA):

  Oferta Nr 1. Biuro Inżynieryjne Markex Marcin Późniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów za kwotę 1637,13 zł brutto
  Oferta Nr 2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” Sp. J. Z. Kielecki, 82-500 Kwidzyn,
  ul. Staszica 22 za kwotę 2.428,02 zł brutto

  II. Wskazanie wybranej oferty wraz z punktacją i uzasadnieniem wyboru

  Część I – URZĄDZENIA KOMPUTEROWE
  W przedmiotowym zapytaniu w terminie składania ofert tj. do dnia 16.11.2018 do godziny 15.00 wpłynęła jedna oferta na część I – URZĄDZENIA KOMPUTEROWE złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe PHU „BMS” Sp. J. Z. Kielecki, 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22 za kwotę 40.874,75 złotych brutto - 100 pkt.
  Kwota jaką przeznaczył Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi 36.600,00 złotych brutto. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość środków przeznaczonych
  na realizację zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków finansowych do wysokości kwoty wynikającej ze złożonej oferty z najniższa ceną. W związku z powyższym zapytanie ofertowe
  w części I – URZĄDZENIA KOMPUTEROWE zostaje unieważnione.

  Część II – SPRZĘT - TECHNIK GEODETA (TG):

  Oferta Nr 1. Nawigate Sp. Z. o. o, ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków za kwotę 19376,90 złotych brutto – 63,43 pkt.

  Oferta Nr 2. GEOMATIX Sp. z o. o, ul Zimowa 39, 40-318 Katowice za kwotę 12291,39 złotych brutto - 100 pkt.

  Oferta Nr 3. TPI Sp. z o. o, ul. Bałtycka 22, 00-716 Warszawa, Biuro Gdańsk, ul. Na stoku 53/55,
  80-874 Gdańsk za kwotę 20007,18 złotych brutto – 61,43 pkt.
  Oferta Nr 4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” Sp. J. Z. Kielecki, 82-500 Kwidzyn,
  ul. Staszica 22 za kwotę 42886,17 złotych brutto – 28,66 pkt.

  Złożone oferty, spełniają wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
  Kwota jaką przeznaczył Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi 19.985,00 złotych brutto.
  Wybrana została oferta, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. GEOMATIX Sp. z o. o,
  ul Zimowa 39, 40-318 Katowice za kwotę 12291,39 złotych brutto. Podpisanie umowy nastąpi
  po dniu 30 listopada 2018 r.

  Część III – SPRZĘT -TECHNIK HOTELARSTWA (TH):
  W przedmiotowym zapytaniu w terminie składania ofert tj. do dnia 16.11.2018 do godziny 15.00 wpłynęła jedna oferta na część III – SPRZĘT -TECHNIK HOTELARSTWA (TH) złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe PHU „BMS” Sp. J. Z. Kielecki, 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22 za kwotę 1970,46 złotych brutto - 100 pkt.

  Kwota jaką przeznaczył Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi 650,00 złotych brutto. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość środków przeznaczonych
  na realizację zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków finansowych do wysokości kwoty wynikającej ze złożonej oferty z najniższa ceną. W związku z powyższym zapytanie ofertowe
  w części III – SPRZĘT -TECHNIK HOTELARSTWA (TH) zostaje unieważnione.

  Część IV – SPRZĘT -TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (TŻ):

  Oferta Nr 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GASTRONET Dariusz Wądołowski, ul. Gdańska 14 A, 12-120 Pisz – za kwotę 8735,71 złotych brutto – 87,90 pkt.

  Oferta Nr 2. GASTRO BEST Monika Kurkowska, ul. Kujawska 4, 05-820 Piastów - za kwotę 7678,82 złotych brutto – 100 pkt.

  Oferta Nr 3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” Sp. J. Z. Kielecki, 82-500 Kwidzyn,
  ul. Staszica 22 za kwotę 9390,69 złotych brutto – 81,77 pkt.

  Złożone oferty, spełniają wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym
  Kwota jaką przeznaczył Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi 8.850,00 złotych brutto.
  Wybrana została oferta, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, GASTRO BEST Monika Kurkowska, ul. Kujawska 4, 05-820 Piastów - za kwotę 7678,82 złotych brutto. Podpisanie umowy nastąpi po dniu 30 listopada 2018 r.

  Część V - SPRZĘT - TECHNIK ROLNIK (TR)/TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (TA):

  Oferta Nr 1. Biuro Inżynieryjne Markex Marcin Późniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów - za kwotę 1637,13 złotych brutto – 100 pkt.

  Oferta Nr 2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” Sp. J. Z. Kielecki, 82-500 Kwidzyn,
  ul. Staszica 22 - za kwotę 2428,02 złotych brutto – 67,43 pkt.

  Kwota jaką przeznaczył Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi 1120,00 złotych brutto. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków finansowych do wysokości kwoty wynikającej ze złożonej oferty z najniższa ceną. W związku z powyższym zapytanie ofertowe
  w części V – SPRZĘT - TECHNIK ROLNIK (TR)/TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (TA) zostaje unieważnione.


  Sporządził w dniu 20.11.2018 r.
  Urszula Nartowicz
  specjalista do spraw kontaktu z otoczeniem
  społeczno-gospodarczym

  Zatwierdził:
  Marzanna Pojawa-Grajewska
  kierownik projektu  Data wprowadzenia: 2018-11-20 1508
  Data upublicznienia: 2018-11-20
  Art. czytany: 351 razy

  » Wyniki zapytania ofertowego - zakup sprzętu 20.11.2018 - rozmiar: 52949 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Portal e-Urząd  Portal Konsultacje społeczne  Admin
  System BIP Inet