A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Powiat Olecki: „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia w ramach projektu pn. Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7 - oblodzenie/1
» Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
» Petycja w sprawie utworzenia w szpitalu w Olecku oddziału geriatrycznego.
» Petycja w sprawie zatrudnienia w Olecku lekarza specjalisty w zakresie okulistyki
 • Jak załatwić sprawę
 • Procedury załatwiania spraw

  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  » Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej
  » Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny
  » Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
  » Wydanie karty wędkarskiej
  » Wpis do rejestru zwierząt i ptaków egzotycznych
  » Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin
  » Rejestracja sprzętu służącego do połowu ryb
  » Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  » Zezwolenie na zbieranie odpadów
  » Udostępnienie informacji o ochronie i środowisku
  » Przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia
  » Prowadzenie postępowania w zakresie wydawania pozwoleń zintegrowanych
  » Prowadzenie postępowania w zakresie wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  » Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

  Wydział Architektury i Budownictwa
  » Wydanie decyzji o pozwolenie na budowę
  » Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę
  » Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
  » Druk do zaświadczenia do dodatku mieszkaniowego
  » Oświadczenie o prawie dysponowania
  » Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia
  » Wniosek o pozwolenie na budowę
  PROCES BUDOWLANY
  - Udzielanie pozwolenia na budowę
  - Udzielanie pozwolenia na rozbiórkę
  - Udzielanie pozwolenie na wykonanie robót budowlanych
  - Udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania
  -Udzielanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę
  - Udzielanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby
  -Przyjmowanie zgłoszeń budowy budynków nie wymagających pozwolenia na budowę
  -Przyjmowanie zgłoszeń wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę
  - Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę
  - Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
  - Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
  - Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego
  - Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę
  - Udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  - Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
  - Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości
  - Rejestrowanie dzienników budowy
  ZAŚWIADCZENIA
  - Potwierdzenie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali
  - Potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego lokalu mieszkalnego dla celów dodatku mieszkaniowego

  Wydział Komunikacji i Transportu
  » Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne zapisy
  » Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
  » Wpis do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktorów
  » Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców powiatu oleckiego
  » Wydanie prawa jazdy: utrata, zmiana danych, upływ daty ważności uzyskanego uprawnienia
  » Wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej
  » Wydanie prawa jazdy - rozszerzenie uprawnień
  » Wydanie prawa jazdy
  » Międzynarodowe prawo jazdy
  » Wtórnik dowodu rejestracyjnego – wydawany w przypadku jego utraty lub zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność
  » Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w kraju, zarejestrowanego w innym powiecie
  » Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  » Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski
  » Stacje Kontroli Pojazdów
  » Ośrodki Szkolenia Kierowców
  » Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

  » Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów

  » Zezwolenie na zawód przewoźnika drogowego

  Wydział Geodezji i Nieruchomości
  » Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
  » Zgłoszenie prac geodezyjnych
  » Zamówienie na dokumenty z zasobu
  » Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych
  » Wniosek na naradę koordynacyjną
  » Wniosek o Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
  » Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  » Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  » Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  » Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  » Nieodpłatne przyznanie własności działki dożywotniej i siedliskowej wyłączonej z przekazanego gospodarstwa rolnego w zamian za rentę lub emeryturę

  Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
  » Kierowanie do kształcenia specjalnego
  » Zakładanie szkół i placówek niepublicznych
  » Wpis do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Ewidencji Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonych przez Starostę Oleckiego


  Data wprowadzenia: 2008-01-22 1837
  Data upublicznienia: 2008-01-22
  Art. czytany: 25290 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet