A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» ANALIZA STATYSTYCZNA ŚREDNIEJ ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH W OŚRODKACH SZKOLENIA KIEROWCÓW POWIATU OLECKIEGO ZA 2018
» Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
» Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia Powiatu Oleckiego z Gminą Olecko w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego
» Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/207/2017 RP w Olecku z 23.11.2017r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Radyna członków PRDPP
» Uchwała Nr 18/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 243/2017 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie powołania PRDPP w Olecku na kadencję w latach 2018-2020.
 • Przetargi
 • Sprzedaż nieruchomości
 • ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU

  ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU
  OPIS NIERUCHOMOŚCI:
  I. Nieruchomości niezabudowane, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położone w obrębie Olecko 2 miasta Olecko. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1C/00001220/6. (ceny zawierają podatek VAT).

  1) oznaczona nr geod. 3215 o pow. 0,1184 ha, Cena wywoławcza 57 780 zł Wadium: 6 000 zł
  2) oznaczona nr geod. 3213 o pow. 0,1490 ha, Cena wywoławcza 72 712 zł Wadium: 7 500 zł
  3) oznaczona nr geod. 3212 o pow. 0,1724 ha, Cena wywoławcza 84 132 zł Wadium: 8 500 zł
  4) oznaczona nr geod. 3189 o pow. 0,1737 ha, Cena wywoławcza 91 123 zł Wadium: 9 000 zł
  5) oznaczona nr geod. 3191 o pow. 0,1231 ha, Cena wywoławcza 64 578 zł Wadium: 6 500 zł
  6) oznaczona nr geod. 3192 o pow. 0,2357 ha, Cena wywoławcza 117 897 zł Wadium: 12 000 zł
  7) oznaczona nr geod. 3193 o pow. 0,1924 ha, Cena wywoławcza 96 238 zł Wadium: 10 000 zł
  8) oznaczona nr geod. 3194 o pow. 0,1603 ha, Cena wywoławcza 80 182 zł Wadium: 8 000 zł
  9) oznaczona nr geod. 3195 o pow. 0,1822 ha, Cena wywoławcza 91 136 zł Wadium: 9 000 zł
  10) oznaczona nr geod. 3199 o pow. 0,1414 ha, Cena wywoławcza 70 728 zł Wadium: 7 000 zł
  11) oznaczona nr geod. 3200 o pow. 0,1383 ha, Cena wywoławcza 69 178 zł Wadium: 7 000 zł
  12) oznaczona nr geod. 3201 o pow. 0,1406 ha, Cena wywoławcza 70 328 zł Wadium: 7 000 zł
  13) oznaczona nr geod. 3203 o pow. 0,1375 ha, Cena wywoławcza 68 778 zł Wadium: 7 000 zł
  14) oznaczona nr geod. 3206 o pow. 0,1563 ha, Cena wywoławcza 80 089 zł Wadium: 8 000 zł
  Dodatkowo nabywca każdej nieruchomości zobowiązany będzie do opłacenia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 762,-zł.


  II. Nieruchomość zabudowana budynkiem inwentarsko – składowym o pow. użytkowej 229,5 m2, teren usług z funkcją mieszkalną, położona w obrębie Olecko 2 miasta Olecko. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1C/00001220/6. (zwolnione z podatku VAT).
  1) oznaczona nr geod. 3198 o pow. 0,1741 ha, Cena wywoławcza: 96 033 zł Wadium: 10 000 zł
  Dodatkowo nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do opłacenia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 762,-zł.

  Nabywca każdej nieruchomości będzie pokrywał koszty sporządzenia Aktu Notarialnego nabytej nieruchomości.
  Okazanie granic nabytej nieruchomości nabywcy dokonywać będą na własny koszt.
  Przyłączenie nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej nabywcy działek dokonają we własnym zakresie.
  Wszelkie prace zwiększające koszty budowy oraz koszty rozbiórki obiektów budowlanych ponosić będą nabywcy.
  Przedmiotem licytacji jest wartość każdej nieruchomości stanowiąca jej cenę wywoławczą.
  FORMA NABYCIA : nieruchomość zostanie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo w wyznaczonym terminie.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Starostwa Powiatowego w Olecku nr :
  33 2030 0045 1110 0000 0184 9010
  najpóźniej na trzy dni przed przetargiem.
  Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
  Osoba, która przetarg wygra, a następnie uchyli się od zawarcia umowy notarialnej – traci wadium.
  Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2010 r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32.
  Informacje można uzyskać pod numerami telefonu:
  Olecko ( 0 87 ) 520-24-75, 520-21-47, 520-22-94, (upoważniony do udzielenia informacji jest Pan Czesław Krasowski i Tomasz Ulikowski) lub www.bip.powiat.olecko.pl


  Data wprowadzenia: 2010-07-21 1429
  Data upublicznienia: 2010-07-21
  Art. czytany: 3104 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Tomasz Ulikowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet