A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Organy Powiatu » Rada Powiatu » Stanowiska i Rezolucje » II kadencja 2002-2006
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyjaśnienia SIWZ dot. postępowania PZP/2/2018
» Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego pn. Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Kształcę się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w ZSLiZ w Olecku
» INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia w ramach projektu pn.: ”Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno
» Przetarg na leki PZP/2/2018 z dostawą do SPZZOD w Olecku Kolonia 4
» Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania PZP/1/2018
Ilość wiadomości z działu 'II kadencja 2002-2006': 3
Stanowisko Rady Powiatu w Olecku z dnia 17.11.2005r. w sprawie protestu przeciwko skutkom rozporządzenia Ministra Zdrowia, dot. wymagań, jakim winny odpowiadać urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Oleckiego, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XVI/113/04 Rady Powiatu w Olecku z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Oleckiego (Dz. Urz. Woj. W-M Nr 73, poz.. 879) Rada Powiatu w Olecku przyjmuje stanowisko w następującej treści:
Rada Powiatu w Olecku wyraża swój zdecydowany protest przeciwko obciążaniu szpitali i ich organów założycielskich skutkami wdrożenia rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985).
Rozwiązania techniczne przyjęte w tym rozporządzeniu określają stan idealny zakładu przy nieograniczonym budżecie na jego dostosowanie. Niestety, obecny poziom finansowania sektora zdrowia nie pozwala na jakiekolwiek poważne inwestycje. Rozwiązania przyjęte w wymienionym wyżej rozporządzeniu, w krótkim czasie, uniemożliwią dalsze wykonywanie zadań przez jednostkę.
Centrum Medyczne – Zakład Opieki Zdrowotnej w Olecku - „Olmedica” Sp. z o.o., obejmuje w niektórych dziedzinach medycznych swoim działaniem kilka powiatów. Organ założycielski jednostki w latach 2000-2002, kosztem ogromnych wyrzeczeń, kontynuował budowę szpitala, przekazując kolejne budynki i piętra do użytkowania. Obecnie zamierza tę budowę dokończyć wykorzystując również środki unijne. Dostosowanie szpitala do wymogów rozporządzenia spowoduje duży wzrost kosztów i naszym zdaniem, zbędne marnotrawienie publicznych pieniędzy.
W obecnych, niezwykle trudnych warunkach w systemie zdrowia jednostka funkcjonuje poprawnie, wykazując niewielki zysk, a załoga jest zdeterminowana bronić swoich miejsc pracy.
W tej sytuacji Rada Powiatu w Olecku zdecydowanie protestuje przeciwko dalszemu wdrażaniu nierealnego rozporządzenia, które skutkować może jedynie masowym wykreślaniem szpitali z rejestrów i stawianiem ich w stan likwidacji. Jedynym logicznym rozwiązaniem wydaje się zmiana rozporządzenia, która dostosuje jego wymogi do możliwości finansowych systemu ochrony zdrowia.
Rada Powiatu w Olecku stwierdza, że w przeciwnym wypadku niemożliwe stanie się poprawne wykonywanie funkcji organu założycielskiego Centrum Medycznego ZOZ „Olmedica” w Olecku.

Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha

Starosta Olecki
Stanisław L. Ramotowski

Otrzymują:
1. Minister Zdrowia
2. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski
4. Związek Powiatów Polskich
5. Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
6. Parlamentarzyści
7. a/aData wprowadzenia: 2005-11-18 1532
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4366 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Sawicka
Stanowisko Rady Powiatu z dn.18.02.2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustawy antynarkotykowej.

Olecko,dn.18.02.2005r.
OR.0047-12/05

Szanowny Pan Marek Balicki Minister Zdrowia

Szanowny Pan Włodzimierz Cimoszewicz
Marszałek Sejmu RP


Rada Powiatu w Olecku wyraża stanowczy sprzeciw wobec projektu zmiany ustawy antynarkotykowej polegającej na zrezygnowaniu z karania za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków „ na własny użytek'

Całkowite odstąpienie od karania za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków stwarza realne niebezpieczeństwo znacznego wzrostu liczby uzależnionych, szczególnie wśród ludzi młodych. Oczywiście wielkość i rodzaje kar muszą być inne dla dealerów, a inne dla uzależnionych.

Nieprecyzyjne określenie „ niewielkiej ilości narkotyków' wykorzystane zostanie natychmiast jako luka prawna.

Posiadanie narkotyku prowadzi do używania, a nawet jednokrotne zażycie jest ryzykiem, gdyż nigdy nie wiadomo jak zareaguje organizm. Palenie marihuany jest pierwszym etapem na drodze do uzależnienia i kiedy to nastąpi jest tylko kwestią czasu i podatności organizmu.

To prawda, że poprzednia regulacja prawna, nie spowodowała zmniejszenia przestępstw narkotykowych i ilości uzależnionych ale proponowana zmiana z pewnością prowadzi wprost do dużej eskalacji tych problemów.

Dlatego też Rada Powiatu w Olecku, przedstawiając powyższe argumenty, stanowczo protestuje przeciwko proponowanym zmianom ustawy antynarkotykowej.

W imieniu Rady Powiatu
Przewodniczący Rady Powiatu Wacław SapiehaData wprowadzenia: 2005-02-21 1042
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4445 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Edyta Bartnik
» Stanowisko Rady Powiatu w sprawie zakontraktowania z Centrum Medycznym ZOZ w Olecku Olmedica w Olecku sp. z o.o. dwóch pełnych zespołów ratownictwa medycznego na rok 2005
2004-12-06 1006
Sz. P Irena Petryna Dyrektor Warmińsko - Mazurskiego ...
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
III kadencja 2006-2010
II kadencja 2002-2006
IV kadencja 2010-2014
V kadencja 2014-2018
Ostat. 10 wiadomości:

» Stanowisko Rady Powiatu w Olecku z dnia 17.11.2005r. w sprawie protestu przeciwko skutkom rozporządzenia Ministra Zdrowia, dot. wymagań, jakim winny odpowiadać urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
» Stanowisko Rady Powiatu z dn.18.02.2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustawy antynarkotykowej.
» Stanowisko Rady Powiatu w sprawie zakontraktowania z Centrum Medycznym ZOZ w Olecku Olmedica w Olecku sp. z o.o. dwóch pełnych zespołów ratownictwa medycznego na rok 2005
System BIP Inet