A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo Powiatowe » Sekretarz » Zakres działań i kompetencji Sekretarza
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozeznanie cenowe prowadzone w celu starannego ustalenia wartości szacunkowej przyszłego zamowienia publicznego dotyczące pełnienia funkcji inżyniera kontraktu -nadzór nad pracami geodezyjnymi
» Utworzenie Bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500)
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa warmińsko-mazurskiego - marznące opady
» Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleckiego.
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie audytu wewnętrznego.
Ilość wiadomości z działu 'Zakres działań i kompetencji Sekretarza': 1
Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

1. Zastępowanie Starosty podczas jednoczesnej nieobecności Starosty i Wicestarosty.

2. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie.

3. Koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych.

4. Nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu.

5. Koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd.

6. Zapewnienie warunków materialno – technicznych dla działalności Starostwa.

7. Nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupu środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa.

8. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

9. Bezpośredni nadzór nad:

1) Wydziałem Organizacyjnym,

2) Wydziałem Środowiska i Rolnictwa,

3) Powiatowym Zarządem Dróg w Olecku.

10. Wydawanie wytycznych i zaleceń Naczelnikom Wydziałów, jednostek organizacyjnych w celu realizacji bieżących zadań Starostwa.

11. Koordynacja prac związanych z przygotowaniem wniosków o środki pomocowe Unii Europejskiej.Data wprowadzenia: 2009-08-25 1501
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2431 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zakres działań i kompetencji Sekretarza
Ostat. 10 wiadomości:

» Do zadań Sekretarza Powiatu należy:
System BIP Inet