A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze z gradem/1
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - dofinansowanie projektu
» BĄDŹ BEZPIECZNY NAD WODĄ - informacja o uruchomieniu na okres letni numeru alarmowego do ratowników wodnych
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wieliczki
» Projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku, ul. Zamkowa 2, 19-400 Olecko
 • Organy Powiatu
 • Starosta Olecki
 • Obwieszczenia 2018
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY OLECKIEGO z dnia 20-02-2018 r. o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

  OBWIESZCZENIE
  STAROSTY OLECKIEGO

  z dnia 20-02-2018 r.

  o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
  Działając na podstawie art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
  z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

  zawiadamiam
  iż na wniosek z dnia 19-12-2017 r. Gminy Olecko, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3 zostało wydane zezwolenie nr 2 znak: AB.673.3.2017 na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 141042N w miejscowości Gordejki Małe od km 0+000 do km 1+927”.

  Projektowana inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

  Obręb Gordejki, gm. Olecko, pow. Olecki:
  81; 91/61; 89; 85; 86; 91/68 (91/72; 91/71); 91/67 (91/70; 91/69); 90 (90/2; 90/1); 83/12 (83/16; 83/15); 83/11 (83/14; 83/13); 77/46 (77/54; 77/53).
  Czasowe zajęcie terenu:
  - obręb Gordejki, gm. Olecko: 100; 82; 77/5;
  - obręb Duły, gm. Olecko: 96/1.
  (przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem zaznaczono nowe numery działek przeznaczone pod przedmiotową inwestycję lub czasowe zajęcie terenu)

  Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Oleckiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
  i prawomocna.
  Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Zezwolenie wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Olecku ulica Kolejowa 32, Wydział Architektury i Budownictwa, pok. Nr 37.
  Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.).


  Starosta Olecki


  Data wprowadzenia: 2018-02-20 1358
  Data upublicznienia: 2018-02-20
  Art. czytany: 596 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  Rejestr zmian:
  2018-02-20
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Paweł Ostrowski
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Portal e-Urząd  Portal Konsultacje społeczne  Admin
  System BIP Inet